Уллер дээр бид үйлчлүүлэгчид, найз нөхөдтэйгээ хамгийн ойр дотно харилцаатай байхыг хичээдэг бөгөөд ингэснээр эмчилгээг аль болох ойртуулах боломжтой. Хэрэв бидэнтэй холбоо барихыг хүсвэл дараах маягтыг бөглөнө үү.